Kontakt
Coś dla relaksu...

Warto zobaczyć

Krypno – ośrodek pobożności maryjnej

Znajduje się tu słynne Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z łaskami i cudami słynącym obrazem Najświętszej Marii Panny.

Obraz Matki Bożej pojawił się na grubej lipie, pod którą stała krypa przeznaczona do pojenia koni w miejscu postoju podróżnych po przeprawie tykocińskiej. Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszynie i za każdym razem powracał. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości: najpierw „Krypka”, „Krypa” (wiek XV), a na początku XVI w – „Krypno”. Obraz umieszczono w małej drewnianej kaplicy, zbudowanej na miejscu objawienia, która przetrwała do 1625 r. Dopiero w latach 1881-1885 zbudowano kościół murowany, a następnie utworzono parafię. W setną rocznicę wybudowania kościoła 8 września 1985r. w Krypnie miała miejsce koronacja tego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Więcej…

 

Mońki – stolica uprawy polskiego ziemniaka

Wieś założona na początku XVI w. przez ród Mońków. Jako zaścianek szlachecki, który w 1535 r. otrzymał Mikołaj Kaczorowski, od 1795 w zaborze pruskim, od 1815 w zaborze rosyjskim. W 1881 r. zbudowano stację kolejową, przy której powstało niewielkie osiedle. W okresie międzywojennym utworzono w Mońkach parafię rzymskokatolicką, a w latach 1921 – 1935 wybudowano neobarokowy kościół projektu Stefana Szyllera. Podczas wycofywania się z tego rejonu, hitlerowcy wysadzili moniecki kościół, który odbudowano w latach 1947 i 1957-1966. Pomimo tego, że prawa miejskie Mońki uzyskały dopiero 1 stycznia 1965 r., to już w latach 1954-1975 były siedzibą powiatu.

Od 1977 r. organizowane jest Święto Ziemniaka. Na początku września spokojne zazwyczaj miasteczko zmienia się nie do poznania. Przez trzy dni koncertom i zabawom nie ma końca. Więcej…

 

Knyszyn – ulubione miejsce Zygmunta Augusta

Knyszyn otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta Augusta w roku 1568. „Czasy Zygmuntowskie” były złotym wiekiem dla Knyszyna. Wybudowano wówczas ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice. Udokumentowanych jest 19 pobytów króla w Knyszynie w latach 1533 – 1572. W Knyszynie król chętnie wypoczywał, stąd władał Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Podpisał wiele dokumentów m.in. pierwszą w Polsce Ustawę Morską i Leśną. Król Zygmunt August zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572 roku. Więcej…

 

Strony: 1 2 3