Odgłosy z okolic Morus:

O Podlasiu…

O tym, jak w ogóle piękne jest Podlasie, niech zaświadczą poniższe materiały filmowe (źródło: YouTube).

  • Film p. Jurka Zińczuka o walorach turystycznych Podlasia, w którym zostało wyeksponowane piękno podlaskiej ziemi, jej walory przyrodnicze i różnorodności etniczne.

  • Materiał filmowy o Puszczy Knyszyńskiej, o jej przyrodzie, mieszkańcach i niektórych mało znanych miejscowościach:

Więcej o Podlasiu i jego walorach oraz atrakcjach turystycznych
znajdziesz np. w serwisie Polskie Szlaki.

Polskie Szlaki