Odgłosy z okolic Morus:

Szlaki turystyczne

Co można jeszcze robić na Podlasiu, oprócz zwiedzania zabytków i udziału w wydarzeniach kulturalnych? Zachęcamy do aktywnej turystyki po okolicy i całym naszym regionie. Jak można to realizować, niech posłużą poniższe przykładowe odniesienia:

Pieszo

PIESZE szlaki turystyczne

ROWEROWE szlaki turystyczne

Rower
Kajak

WODNE (kajakowe) szlaki turystyczne